Ban Cán Bộ Lớp

                                                                BAN CÁN BỘ LỚP

TT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Đỗ Thu Uyên
Lớp Trưởng

2
Nguyễn Thị Thanh Nhã
Lớp Phó Học Tập

3
Phạm Nguyên Phương
Lớp phó VTM

4
Hoàng Bảo Thi
Lớp phó Kỷ Luật

5
Võ Nguyễn Anh Khoa
Tổ trưởng tổ 1

6
Nguyễn Ngọc Bảo Hiếu
Tổ trưởng tổ 2

7
Nguyễn Thị Thảo Vy
Tổ trưởng tổ 3

8
Nguyễn Anh Thơ
Tổ trưởng tổ 4

9
Nguyễn Thị Thảo Trang
Tổ phó tổ 1

10
Trần Thị Vân Oanh
Tổ phó tổ 2

11
Nguyễn Đình Phương Trinh
Tổ phó tổ 3

12
Nguyễn Nhật Quân
Tổ phó tổ 4        BCH CHI ĐỘI

    
 TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Phạm Nguyên Phương
Chi đội Trưởng
2
Đỗ Thu Uyên
Chi đội phó
3
Nguyễn Thị Thanh Nhã
UV
4
Nguyễn Anh Thơ
UV
5
Nguyễn Thị Thảo Vy
UV

                                                              
                                         CÁN SỰ BỘ MÔN 


                   
TT
Họ và tên
Môn
1
Phạm Nguyên Phương
Văn
2
Đỗ Thu Uyên
Sử- CD
3
Nguyễn Thị Thanh Nhã
Toán
4
Nguyễn Anh Thơ
Hoá
5
Nguyễn Thị Thảo Vy
Anh
6
Nguyễn Nhật Quân
Lý
7
Nguyễn Hữu Phát
Tin
8
Võ Nguyễn Anh Khoa
Sinh
9
Nguyễn Ngọc Bảo Hiếu
Địa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét