Hoạt Động NGLL

                                 CHỦ ĐIỂM THÁNG 12UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
                                   Nội dung hoạt động:  " Hội vui học tập "

CHỦ ĐIỂM THÁNG 11: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
                                   Nội dung hoạt động:  "Lễ đăng ký tuần học tốt, tháng học tốt "

                                CHỦ ĐIỂM THÁNG 10CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
                                   Nội dung hoạt động:  "Tìm hiểu thư của Bác Hồ"
                                  CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
                                   Nội dung hoạt động:  "Thảo luận nhiệm vụ hoc sinh cuối cấp THCS"
Đại diện các tổ nhận phần thưởng

                                                  Các tổ thảo luận trả lời câu hỏi


Phần dự thi văn nghệ giữa các tổ

  Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét